Kan jag starta en flyttfirma utan tillstånd?

Är du entreprenör och har drivet att bygga ett företag? Det krävs väldigt lite för att starta ett företag i Sverige men inom vissa branscher behövs tillstånd. Vad gäller om du vill starta en flyttfirma?

Börja med bolagsform

Du kan driva en flyttfirma både i enskilt företag och som aktiebolag. Med dagens regler, där enbart 25 000 kr krävs i aktiekapital, rekommenderas aktiebolag starkt. Främsta orsaken är att företagsformen ger en juridisk säkerhet. Detta genom att företaget är en juridisk person – och du som privatperson en annan. Med enskild firma är ni ett och samma vilket innebär att du kan bli personligt betalningsskyldig om företaget inte kan betala leverantörsskulder.

När du registrerar företaget ska du även ange till Bolagsverket inom vilket område som ditt företag kommer vara verksam inom. Här kan man tänka lite bredare och inte enbart ange flyttfirma utan även tjänster som kunderna efterfrågar så som städning och hushållsnära tjänster.

Ett alternativ mot att skaffa F-skatt är att använda faktureringstjänster som exempelvis FrilansFinans. De står då som arbetsgivare och fakturerar så att allt sker vitt. Detta utan att man själv behöver ha F-skatt.

Yrkestrafiktillstånd

Det finns inte krav på att en flyttfirma måste ha yrkestrafiktillstånd. Men det krävs om flytt ska ske av bohag i motordrivet fordon. I teorin kan du alltså flytta åt dina kunder med en cykelvagn utan att tillståndet krävs. Det kanske låter krångligt men det finns faktiskt en flyttfirma i Stockholm med just denna inriktning. De flesta väljer däremot att flytta med bil, lastbil, släpvagn och i detta fall krävs tillståndet.

Försäkringen

Det finns inte heller något lagligt krav på att en flyttfirma måste ha försäkring. Men som kund bör man aldrig anlita en flyttfirma som inte har försäkring. Det kan skapa mycket stora problem.

Prata med flera försäkringsbolag för att få hjälp med att rama in ditt behov av försäkringsskydd. Välj sedan det försäkringsbolag som tydligast kan ge detta skydd. Att enbart titta på pris kan vara dumsnålt i längden. Försäkringen ska inte enbart täcka eventuella materiella skador utan även finnas som trygghet vid fall som dras till rättegång med mera.

Kom ihåg att försäkringen alltid har vissa försiktighetskrav som måste vara uppfyllda. En är exempelvis att man inte får bryta någon lag i utförandet av arbetet. Här kan just kravet på yrkestrafiktillstånd nämnas. En flyttfirma som genomför flyttar utan detta tillstånd bryter mot lagen och därmed kan det innebära att godset inte är försäkrat.

Bokföring och redovisning

I början kan du genomföra bokföringen på egen hand. Har du inte någon kunskap inom området kan detta gå att få på Starta-Eget-Kurser som hålls i de flesta större kommuner. Samtidigt finns det idag extremt enkla digitala lösningar via nätbaserade bokföringsprogram. Fakturor skickas och tas emot via programmet, kvitton kan scannas in och bokföras samtidigt som programmet matchar bokföringen mot banktransaktioner. Behöver man hjälp kan man kontakta företaget som erbjuder tjänsten.

Det krävs inget – Men det krävs mycket

Ja, det går att starta en flyttfirma utan några tillstånd alls. Du behöver inte ens F-skatt. Men för att företaget ska växa och man inte ska vara för begränsad bör F-skatt och tillstånd skaffas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *