Gå på begravning – Några saker att tänka på

Känner du dig osäker på hur du ska agera, vilka kläder du ska ha på dig eller vad du kan säga? Det viktigaste är att du anmäler din medverkan till den begravningsbyrå som kommer att anordna och hålla i ceremonin. Det är även där som de flesta frågor blir besvarade.

Börja med att se över klädvalet. Det viktigaste är att vördnad visas och att kläderna är formella. Även om det framgår på inbjudan att det är ”valfri klädsel” så innebär det inte att vilka kläder som helst kan användas. Svart och mörkblått fungerar generellt. Ska kläder med andra färger användas bör det vara dämpade färger.

Se över tid, väg och parkering för att inte komma försent. I de annonser som publiceras i tidningar brukar tid och plats anges men även att anmälan ska ske till anlitad begravningsbyrå. Att komma försent är otänkbart. Då är det bättre att vänta utanför och sedan ansluta till minnesstunden.

Se över hur du ska ta dig dit, var parkering finns eller om ni kan samåka. Även samåkning kan i vissa fall ordnas av begravningsbyrån.

När du kommer in i kyrkan, eller den lokal där begravningen hålls, ska du sitta på högra sidan om du är nära anhörig och i annat fall vänstra sidan. Den begravningsbyrå göteborg som håller i allt har även personal på plats som kan hjälpa de anhöriga att hitta rätt plats i lokalen och svara på eventuella frågor.

Ofta brukar fotografering avböjas redan i början av ceremonin. Detta eftersom det stör känslan och dem som vill ta ett sista farväl. För att minnas stunden tar istället personal från byrån bilder på kistan, blommorna och kyrkan. Det är bilder som de anhöriga får i efterhand.

Ge pengar i minnesgåva i förhand utifrån vad som önskas i dödsannonsen. Minnesgåva ges för att hedra personen och ges generellt till något välgörande ändamål. När gåva sker kan det märkas med namn och i vissa fall begravningsbyrå. På så vis kan de anhöriga tydligt se hur stor summa som samlats in. Ibland läses minnesgåvorna upp på minnesstunden.

Efter begravningen väntar minnesstund som kräver föranmälan. På själva begravningsceremonin går det att komma utan anmälan, även om det uppskattas. Men för att kunna komma på minnesstunden krävs anmälan till gällande begravningsbyrå. Detta utifrån att rätt antal portioner ska kunna köpas in och passande lokal väljas. Det är även här som tal eller annat kan hållas för att minnas den avlidne.

Att möta vuxna och barn i sorg är inte lätt. Många upplever att de inte har något att säga och därmed undviker att prata helt och hållet. Framförallt gäller det att fokusera på att ge stöd, inte tröst. Att hjälpa till vardagen kan vara uppskattat men även bara en enkel fråga om hur det känns. Att finnas till och visa att man bryr sig – även efter par veckor.

Vid ytterligare frågor – kontakta den begravningsbyrå som håller i begravningen. De kan svara både på allmänna frågor samt specifika frågor för den enskilda begravningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *