Så blir du takläggare 

Många undersökningar under de senaste fem åren visar att bristen på arbetskraft inom branscher som takläggare/takläggning, VVS och målare fortsätter att vara ett stort problem i vårt svenska samhälle. Fler och fler unga väljer att ta universitetsvägen och utbilda sig inom den akademiska världen medan hantverkarbranscherna lider av ett överflöd av arbete. Detta överskott av arbete är ett resultat av landets kraftiga ökning av byggandet av bostäder och regeringens beslut att förbättra landets infrastruktur. Då man under det senaste året sett en mindre ökning i intresset för VVS och rör hos studerande ungdomar så verkar det inte vara någon förbättring hos takläggarna. Det finns många ungdomar som skulle föredra att ta en mer praktisk väg i sitt liv och det är viktigt att dessa ungdomar är informerade om att det finns gott om möjligheter för dem. Hur går du då tillväga om du vill bli takläggare?  read more